Volejte zdarma 800 10 30 10

Téma: Věcné břemeno

Věcná břemena se mohou týkat všech typů nemovitostí a mohou jich být desítky snad i stovky různých typů. Ovšem vůbec nejčastěji se jedná o věcná břemena dožití, kdy na domě nebo bytě vázne věcné břemeno například maminky nebo babičky, že může svou nemovitost užívat až do konce svého života. Dále jsou velmi častá věcná břemena průchodu přes sousední pozemek, aby se člověk dostal domů, nebo věcné břemeno braní vody ze studny, pokud stojí na sousedově parcele. Co se týká vypořádání těchto věcných břemen, bývají často příčinou sousedských sporů. Jejich zrušení bývá někdy velmi komplikované a je možné pouze dohodou obou stran.

Velmi často naši realitní makléři pomáhají svým klientům řešit jednak zřizování a jednak rušení věcných břemen. Například doporučujeme smluvně zřídit věcné břemeno v případě, kdy budoucímu majiteli vede přípojka plynu přes sousedův pozemek, nebo se u souseda nachází jeho studna či má přístup ke svému pozemku pouze přes cizí pozemek. Ačkoliv dnes soused proti využívání například příjezdové cesty nemá výhrad, nemusí tomu tak být do budoucna, kdy sousedovu nemovitost třeba někdo koupí.

Poradenství ve věci věcných břemen poskytujeme také ve věci jejich zrušení. Nebývá obvyklé zrušení věcného břemene formou finanční náhrady, většinou se jedná o dohodu.