Volejte zdarma 800 10 30 10

Téma: Spoluvlastnictví nemovitosti

Při nastalých problémech při spoluvlastnictví nemovitostí hraje roli, kolik majitelů a v jakém podílu nemovitost vlastní. Určitá větší práva mají vlastníci s větším podílem nemovitosti, nicméně nejsou-li všichni vlastníci zajedno, tak se s touto nemovitostí nedá nakládat. Například jsou-li tři vlastníci bytu v osobním vlastnictví, jeho převod je možný pouze v případě souhlasu všech tří. Pokud se tito spoluvlastníci nejsou schopni mezi sebou dohodnout, pak může dojít i k extrému, že jeden z nich podá žalobu k soudu na vypořádání podílového spoluvlastnictví a soud poté přiřkne jednomu z vlastníků danou nemovitost za náhradu toho druhého. Neshody mezi spoluvlastníky často vznikají také v případě, že všichni nejsou seznámeni a tudíž ani nedali souhlas s pronajímáním společné nemovitosti a nájemní smlouva je uzavřena bez vědomí jednoho z majitelů. Nájemní smlouva musí být vždy uzavřena se všemi spolumajiteli dané nemovitosti, jinak je neplatná.