Volejte zdarma 800 10 30 10

Informování o stavu vyřízení úvěrů kupujícího

Motiv - knihy

Po orientačním zhodnocení klienta předává hypoteční makléř zpracovanou žádost o úvěr bance. Banka před konečným rozhodnutím o poskytnutí úvěru všechny údaje vyplněné v žádosti pečlivě prověřuje (telefonicky dotazem na mzdovou účetní ve věci příjmů, dotazem do mezibankovního registru dlužníků, nebankovního registru a registru SOLUS, popř. dalších nejmenovaných registrů ve věci výdajů a závazků). V případě rozdílů mezi tím, co žadatel uvedl do žádosti, a co banka zjistila dle skutečného stavu, banka rozhodne, zdali je klient schopen poskytnutý úvěr splácet. Při posuzování bonity klienta hrají menší roli také další faktory jako jsou rodinný stav klienta, jeho zaměstnání, věk, apod. Na základě celkového ohodnocení klienta banka žádosti vyhoví nebo stanoví maximální částku, kterou je klientovi ochotna půjčit, popř. žádost zcela zamítne (v případě negativních záznamů v registrech). V tomto případě žadateli neposkytne během až čtyř let od výmazu dluhu žádnou půjčku.

Bezprostředně po vydání rozhodnutí banky ve věci poskytnutí finančního úvěru je o výsledku informován hypoteční makléř. Bez prodlev tak informuje kupujícího – zájemce o úvěr, ale zprostředkovaně i prodávajícího, který má zájem najít co nejrychleji bonitního kupce. Aktuální informace o jednotlivých fázích vyřízení úvěru předává hypoteční makléř kupujícímu, také makléři a v případě zájmu také prodávajícímu (v rozsahu možných údajů dle zákona o ochraně osobních údajů). V každém okamžiku tak mají kupující i prodávající přehled, jak vyřizování půjčky pokračuje, a co bude následovat. Celá obchodní transakce je tak velmi transparentní, což přispívá k jejímu hladkému a rychlému průběhu.