Volejte zdarma 800 10 30 10
Aukční web RK STING

PÁDNÉ důvody, proč si vybrat STING

 • Od svého založení jsme prodali více než 35 000 nemovitostí za desítky miliard Kč.
 • STING investuje do svého podnikání téměř 300 miliónů Kč VLASTNÍCH prostředků.
 • Každoročně prodáme nemovitosti za téměř 4 miliardy Kč.
 • Klienti každoročně svěří na naše účty kupní ceny za téměř 3 miliardy Kč.
 • Jsme první realitní kanceláří v ČR s vlastním Realitním fondem, pod dohledem ČNB. Garantujeme vyplácení finančních prostředků v plné výši a ve sjednané lhůtě.

Více argumentů zde >

Přihlásit >

Více o klientském servisu

Index spokojenosti klientů

98,3 %

Co je to? >


Provozovny realitních zprostředkovatelů s omezením od 10. května 2021

Vážení klienti,

v návaznosti na doporučení MMR k činnosti realitních zprostředkovatelů na základě omezení daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 10. května 2021 Vám oznamujeme, že naše provozovny jsou opět zpřístupněny pro veřejnost, jak v režimu spotřebitele (FO nepodnikající), tak v režimu PO a FO podnikajících, pokud přichází tyto osoby jako zájemci dle zákona o realitním zprostředkování, avšak za předpokladu určitých podmínek.

 • Pro návštěvu klienta, uvedeného v předchozím bodě, platí omezení 15 m2 na osobu v části provozovny, která je ke kontaktu s klientem určena
 • Dítě do 6 let se nepočítá, u osoby se zdravotním omezením se nezapočítá doprovod.
 • Pokud klient přichází se členem své domácnosti, není nutno vyžadovat jejich vzájemnou vzdálenost 2 m.
 • Prokazování se negativními testy se na klienty realitních zprostředkovatelů nevztahuje.
 • Omezení se pak obecně také nevztahují na obchodní jednání související s vlastní činností, kdy do provozovny vstupuje osoba, které je dodavatelem podmiňující služby či produktu, jako je znalec, fotograf, geodet, projektant, zprostředkovatel hypotečního úvěru či pojištění atd. Způsob ochrany v takovém případě zůstává na uvážení zprostředkovatele.
 • Základem opatření je vždy ochrana dýchacích cest.